הגנה על הנתונים האישיים שלך

SHARP-ISRAEL מחויבת להיות שותף מהימן ואחראי לכל הלקוחות המוערכים שלה. המשמעות היא שאנו מחויבים לפעול בצורה פתוחה ושקופה ובהתאם לחוקים והתקנות החלים, לרבות לספק ללקוחותינו מידע עדכני אודות איסוף המידע האישי שלנו והשימוש בו.

אנו ממליצים לך לקרוא את הצהרת פרטיות הנתונים שלנו המפרטת, בין היתר, אילו נתונים אישיים אנו מעבדים אודותיך ולאלו מטרות. זה גם מסכם מהן זכויותיך בכל מה שקשור לנתונים אלה.

הצהרת פרטיות על נתונים

ברצוננו לספק לך מידע על איזה נתונים (“הנתונים האישיים” שלך) אנו אוספים עליך, למה אנו משתמשים בהם, עם מי אנו חולקים אותם ואילו זכויות יש לך.

סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים:

 • א) פרטי קשר – כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ופרטי כניסה;
 • ב) מידע על רכישת מוצרים או שירותים – כגון מידע על רישום מוצר, מידע על אחריות ומצב הרשמה לשירותים;
 • ג) שביעות רצון ונתוני משוב של הצרכנים – כמו תוצאות שביעות רצון לקוחות וסקרי משוב;
 • ד) נתונים שנאספו בעת ביקורך באתר שלנו – כגון נתונים שנאספו באמצעות קובצי cookie ונתונים אחרים שנאספו אוטומטית בכדי לספק לך את אתרי האינטרנט שלנו, או מידע שאתה מספק לנו בעת ביקור באתרי האינטרנט שלנו (כגון באמצעות טפסי יצירת קשר וכו’);
 • ה) נתונים המזהים את המכשיר – כגון מספר PNC, מספר סידורי, גרסת תוכנה, כתובת MAC, דגם, צבע וכו’;
 • ו) נתוני שימוש במכשיר – כמו כיצד ומתי משתמשים במכשיר (תדר ואילו מחזורים)
 • ז) נתונים שנוצרו על ידי המכשיר עצמו – כגון נתוני הפעלה, למשל. פתיחה וסגירה של שסתומים פנימיים, שימוש במעגל חימום ויעילות, טמפרטורת תנור, עוצמת מנוע, פעילויות המונעות על ידי תוכנת המכשיר על מנת לספק את המחזור / הפונקציה שנבחר על ידיך; נתוני יעילות כגון צריכת מים, צריכת אנרגיה; נתוני מצבים למשל תנאים המקיפים את המכשיר כגון טמפרטורת הסביבה, לחות אוויר, קשיות מים.

כיצד אנו אוספים נתונים אישיים:

 • ממך או מהנציג שלך בעת רכישת המוצר שלך, רישום המוצר שלך, ביקור באתר שלנו, הפעלת חשבונך, הזמנת שירות, השתתפות בקמפיינים שלנו, יצירת ביקורת מוצר או בעת הורדה ושימוש באפליקציה;
 • מהמשווקים שלנו;
 • מספקי שירותי צד שלישי שלנו, ספקים ושותפים;
 • ממקורות זמינים לציבור;
 • ממדיה חברתית, למשל פייסבוק אם תבחר להשתמש בפייסבוק כדי להקל על כניסה לאתרים / אפליקציות שלנו.

אתה יכול לבחור שלא לספק לנו סוגים מסוימים של נתונים אישיים. אם תבחר לעשות כן, הדבר עשוי להשפיע על היכולת שלנו לספק לך, ואת היכולת שלך להשתמש במכשירים ו / או שירותים מסוימים או בפונקציות שלהם ותכונותיהם. עם זאת, אלא אם צוין אחרת, הבחירה שלך שלא לספק מידע כזה לא תביא לתוצאות משפטיות עבורך.

אנו עשויים גם לשלב את הנתונים האישיים שתמסור לנו עם מידע אחר שנאסף באופן מקוון או לא מקוון, ככל שמותר על פי חוקים רלוונטיים, כולל מידע שנמסר על ידי צדדים שלישיים, ולהשתמש בהם או לשתף אותם למטרות המתוארות בהצהרת פרטיות נתונים זו. אנו עשויים להפוך הנתונים שאנו אוספים לאנונימיים (כלומר הם כבר לא יהיו קשורים אליך ומכאן שאינם מהווים עוד מידע אישי).

מדוע אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך והבסיס המשפטי להליך

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות הבאות (ביחד “מטרות עיבוד“):

מטרות עיבוד

 

סוג/ים של נתונים אישיים

בסיס משפטי

לסייע בפיתוח, בדיקה, שיפור ושינוי של המוצרים והשירותים שלנו

סוגים ג, ה, ו ו-ז לעיל

אינטרס לגיטימי לשפר ולשנות את המוצרים והשירותים שלנו.

במקרה של ארגון מחדש מהורהר או בפועל, מיזוג, רכישה, מכירה, מיזם משותף, הקצאה או דיספוזיציה אחרת של כל או חלק מהעסק, הנכסים והמניות שלנו או חלקם.

סוגים א, ב, ג, ד, ה, ו, ו-ז לעיל

אינטרס לגיטימי להקל ו / או לאפשר את ההתארגנות המחודשת או הממשית, המיזוג, הרכישה, המכירה, המיזם המשותף, ההקצאה או התייחסות אחרת של כל או חלק מהעסק, הנכסים והמניות שלנו או חלקם.

לשלוח לך תקשורת שיווקית

פרטי הקשר שלך (סוג א ו- ב לעיל)

הסכמה או אינטרס לגיטימי לשווק את המוצרים והשירותים שלנו.

כדי לאפשר פונקציונליות בהתאם לתיאור המכשיר / השירות

סוגים א, ה, ו ו- ז לעיל

מילוי חוזה

כדי לספק לך מוצרים ושירותים שביקשת

סוגים א, ג, ד, ה, ו, ו-ז לעיל

מילוי חוזה

כדי לספק לך הודעות ניהוליות כגון הוראות למשתמש / הודעות בנושא בטיחות מוצרים הנוגעות למכשיר, לשירות או לחשבון שלך

סוגים א, ב, ה, ו ו- ז לעיל

מילוי חוזה

למטרות פתרון ותיקון

סוגים א, ה, ו ו- ז לעיל

מילוי חוזה

כדי לתקשר איתך לגבי המוצר, השירות או החשבון שלך ופעילויות דומות לשירות לקוחות

סוגים א, ב, ג, ד, ה, ו, ו-ז לעיל

מילוי חוזה או מטרה לגיטימית אחרת, כגון ליידע אותך על מוצרים, שירותים או חשבון

מטרות עסקיות פנימיות, כולל אבטחה, ניתוח, ביקורת ועבור פעילויות התפעול העיקריות שלנו

סוגים א, ב, ג, ד, ה, ו, ו-ז לעיל

אינטרס לגיטימי המאפשר לנו לממש את מטרותינו העסקיות הפנימיות.

כדי להעריך את המשוב שלך כשאתה מדרג את המוצרים והשירותים שלנו ובודק אותם

סוגים א, ג לעיל

 

אינטרס לגיטימי של שיפור המוצרים שלנו.

לניהול והפעלת אתרי האינטרנט והיישומים שלנו, כולל רישום מקוון

סוגים א, ב, ג, ד, ה, ו, ו-ז לעיל

מילוי חוזה או אינטרס לגיטימי אחר כגון שיפור חוויית המשתמש.

הסכמתך

כאשר פעילות העיבוד מבוססת על הסכמתך, יש לך את הזכות לבטל את ההסכמה שלך בכל עת. עם זאת, ביטול הסכמתך לא ישפיע על החוקיות של כל עיבוד המבוסס על הסכמתך לפני ביטולו.אפס העדפת הסכמה

מידע שאנו משתפים

למטרות העיבוד המפורטות לעיל, אנו עשויים לשתף או לחשוף את הנתונים האישיים שלך:

 • כנדרש בחוק, לעמוד בהליך המשפטי ו / או להיענות לבקשות מצד רשויות ציבוריות וממשלתיות;
 • עם חברות בקבוצת SHARP-ISRAEL;
 • עם ספקי שירותים וספקים האמינים לספק שירותים ומכשירים מטעמנו כמו גם עם השותפים שלנו;
 • עם צד שלישי, במקרה של ארגון מחדש מהורהר או בפועל, מיזוג, רכישה, מכירה, מיזם משותף, הקצאה או דיספוזיציה אחרת של כל או חלק מהעסק, הנכסים והמניות שלנו או חלקם;
 • לאכוף את התנאים וההגבלות שלנו; או להגן על זכויותינו.

בעת שיתוף נתונים אישיים עם צד שלישי, SHARP-ISRAEL דורשת כי צד ג’ זה יסכים להגן על הטיפול האישי שלך ולטפל בו בהתאם לכל ההתחייבויות החוקיות, הרגולטוריות והחוזיות, או הוראות אחרות שאנו מספקים להם.

הבחירות שלך לגבי שיווק ומידע

יש לך אפשרויות מסוימות ביחס לאופן שבו אנו משתמשים ומשתפים את הנתונים האישיים שלך למטרות שיווק ומטרות דומות. בכפוף להסכמתך, SHARP-ISRAEL עשויה לשלוח לך מידע על מכשירים, שירותים, אירועים ומבצעים. התקשורת עשויה להישלח בדרכים שונות: דואר אלקטרוני, טלפון, SMS, פוסט, רשתות חברתיות. אנו רוצים לספק לך את החוויה הטובה ביותר, ולכן התקשורת עשויה להיות מותאמת על סמך הנתונים שנאספו והעדפותיך.

ככל שנדרש על פי החוק, נקבל את הסכמתך המוקדמת. תוכל לבטל את הסכמתך לשיווק בכל עת. לדוגמה, אתה יכול לבטל את הרישום להודעות על ידי ביצוע הוראה לביטול ההרשמה בהודעה או לעבור לחשבון המקוון שלך כדי לעדכן את העדפות השיווק שלך.

אם בחרת לא לקבל תקשורת שיווקית, ייתכן שעדיין ניתן להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות אחרות המתוארות בהצהרת פרטיות נתונים זו, כגון התקשרות איתך למטרות ניהול או עסקה כחלק מהקשר החוזי שיש לנו אתך או היכן שנדרש על פי חוק.

אבטחת הנתונים האישיים שלך

SHARP-ISRAEL תנקוט באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים בהתאם לחוקי ההגנה על מידע הרלוונטיים, לרבות לדרוש מספקי השירות, השותפים העסקיים או היועצים המקצועיים שלנו להשתמש באמצעים מתאימים להגנה על המידע האישי שלך.

אחסון הנתונים האישיים שלך

אנו נאחסן את הנתונים האישיים שלך כל עוד החוק מחייב זאת, או כנדרש על פי חוזה כלשהו. אם אין דרישה חוקית, אנו נשמור מידע אודותיך רק כל עוד הוא נחוץ למטרות אשר עבורן הוא נאסף.

אנו עשויים להעביר את המידע שלך בין חברות קבוצת SHARP-ISRAEL או להעביר מידע לספקי השירות והספקים הבינלאומיים של צד שלישי הפועלים מטעמנו, למטרות המתוארות בהצהרת פרטיות נתונים זו.

עדכונים להצהרת פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן הצהרת פרטיות זו. כל שינוי בהצהרת פרטיות נתונים זו ייכנס לתוקף מיום פרסומו, או כפי שנדרש אחרת על פי החוק.

יש לך שאלה?

מלא את הפרטים ונחזור אלייך במהרה.